SMS Bulk marketing koristi SMS poruke kao medijum za komuinikaciju sa vašim priijateljima, klijentima i kupcima. SMS je najisplatljivi način reklamiranja koji košta svega nekoliko dinara.

SMS poruka je uvek primećena i ostvalja trenutni efekat!

Preko naše web aplikacije imate mogućnost da unosite korisnike, kreirate grupe korisnika, šaljete poruke, čuvate poruke, vršite pregled poslatih poruka. Makasimalna dužina poruke je 160 karaktera, naziv pošiljoca (heder, from) ima maksimalno 9 karaktera.

Broj Poruka
Cena po poruci
od 1000
2,50
do 5000
2,10
do 10000
1,95

Cene su u dinarima.
Nije uračunat PDV 20%